Nazorg

Mijn website staat live!

Nadat uw website live is, zorgt Expedient dat uw website altijd online en beheersbaar is. Wij garanderen een up-time van 99,8%  op jaar basis. Wij hanteren ook het fanatical-support principe, dit wil zeggen dat wij uw problemen binnen 24 uur oplost (meestal eerder). Mocht uw probleem van dusdanige aard zijn dat dit niet binnen 24 uur lukt zullen wij altijd contact met u opnemen en dit zo snel mogelijk oplossen. 


Delen